Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNG-RÅTJÄRNET, 662822 133943 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-18 Stoppdatum 2011-07-18
Mängd (ton): 2,85 Kostnad totalt: 2750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: