Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-28 Stoppdatum 2011-07-28
Mängd (ton): 240,20 Kostnad totalt: 231313
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: