Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åshagsbäcken, 17VTM37 422 6 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-04 Stoppdatum 2011-08-04
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 2777
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: