Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664877 136135 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-05 Stoppdatum 2011-08-05
Mängd (ton): 9,18 Kostnad totalt: 8840
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: