Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korrahålet, 17VTM83 515 3 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-06 Stoppdatum 2011-08-06
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 2976
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: