Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 12 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-09 Stoppdatum 2011-08-09
Mängd (ton): 21,93 Kostnad totalt: 21127
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: