Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 209a Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-12 Stoppdatum 2011-08-12
Mängd (ton): 24,82 Kostnad totalt: 23905
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: