Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gastagölen, 098378 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-06 Stoppdatum 1998-11-06
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: