Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 34C Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-19 Stoppdatum 2011-08-19
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 4959
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: