Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggan, 17VTM37 401 47 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-02 Stoppdatum 2011-09-02
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 4662
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: