Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mögreven norra, 17SJÖ0020 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-13 Stoppdatum 2011-09-13
Mängd (ton): 19,00 Kostnad totalt: 18297
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: