Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HYTTJÄRNEN, 665966 139598 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-08 Stoppdatum 2011-10-08
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6713
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: