Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSTJÄRNEN, 669394 133696 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-19 Stoppdatum 2011-10-19
Mängd (ton): 14,81 Kostnad totalt: 13640
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: