Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-29 Stoppdatum 2011-10-29
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 3656
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: