Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-12 Stoppdatum 2011-12-12
Mängd (ton): 19,77 Kostnad totalt: 19039
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: