Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-18 Stoppdatum 2011-05-18
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 14047
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: