Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Brännsjön, 655997 142650 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-02 Stoppdatum 2011-06-02
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11438
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: