Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 656843 141519 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-01 Stoppdatum 2011-06-01
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 8086
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: