Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-01 Stoppdatum 2011-06-01
Mängd (ton): 18,05 Kostnad totalt: 21113
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: