Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-19 Stoppdatum 2011-05-19
Mängd (ton): 8,06 Kostnad totalt: 8174
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: