Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-28 Stoppdatum 2011-05-28
Mängd (ton): 37,25 Kostnad totalt: 37778
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: