Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Bressingen, 657114 143116 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-02 Stoppdatum 2011-06-02
Mängd (ton): 5,71 Kostnad totalt: 8316
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: