Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 659349 143472 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-22 Stoppdatum 2011-05-22
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 12170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: