Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljustjärn, 660131 142917 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-04 Stoppdatum 2011-06-04
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: