Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartjärn, 659543 143036 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-04 Stoppdatum 2011-06-04
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7136
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: