Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bavlingssjön, 653353 147430 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-30 Stoppdatum 2011-05-30
Mängd (ton): 21,42 Kostnad totalt: 25704
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: