Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vithavet, 664701 143951 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-07 Stoppdatum 2011-06-07
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 12664
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: