Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vasselsjön, 661456 143994 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-24 Stoppdatum 2011-05-24
Mängd (ton): 42,32 Kostnad totalt: 34654
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: