Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärjen, 661362 142456 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-29 Stoppdatum 2011-05-29
Mängd (ton): 15,12 Kostnad totalt: 12380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: