Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-07 Stoppdatum 2011-06-07
Mängd (ton): 29,58 Kostnad totalt: 34975
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: