Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-03 Stoppdatum 2011-06-03
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: