Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sör-Ämten, 657054 143385 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-02 Stoppdatum 2011-06-02
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 4723
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: