Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-02 Stoppdatum 2011-06-02
Mängd (ton): 46,20 Kostnad totalt: 37945
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: