Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-01 Stoppdatum 2011-06-01
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 11498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: