Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gladtjärn, 662740 145440 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-06 Stoppdatum 2011-06-06
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 844
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: