Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddtjärn, 663809 146494 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-07 Stoppdatum 2011-06-07
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 5384
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: