Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölsjön, 663672 146381 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-02 Stoppdatum 2011-06-03
Mängd (ton): 92,04 Kostnad totalt: 75534
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: