Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sandsjön, 664648 146377 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-04 Stoppdatum 2011-06-04
Mängd (ton): 47,97 Kostnad totalt: 39368
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: