Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hemtjärn, 664868 146040 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-07 Stoppdatum 2011-06-07
Mängd (ton): 3,26 Kostnad totalt: 3824
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: