Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mosjön, 659663 144331 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-05 Stoppdatum 2011-06-05
Mängd (ton): 13,26 Kostnad totalt: 15213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: