Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-31 Stoppdatum 2011-05-31
Mängd (ton): 6,53 Kostnad totalt: 9735
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: