Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mövattnet, 651804 143218 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-31 Stoppdatum 2011-05-31
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 6082
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: