Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stor-Ämten, 652270 142994 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-31 Stoppdatum 2011-05-31
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5933
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: