Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-04 Stoppdatum 2011-06-04
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 5372
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: