Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-05-21 Stoppdatum 2011-05-22
Mängd (ton): 103,33 Kostnad totalt: 83022
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: