Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-02-06 Stoppdatum 2012-02-06
Mängd (ton): 6,08 Kostnad totalt: 8476
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: