Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkantorpet, 12SkrVilKO01 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-01-01 Stoppdatum 2011-12-31
Mängd (ton): 55,67 Kostnad totalt: 25331
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: