Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-04-02 Stoppdatum 2011-04-02
Mängd (ton): 21,20 Kostnad totalt: 34123
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: