Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058006, 06VAT058006 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-24 Stoppdatum 1999-03-24
Mängd (ton): 25,87 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: