Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-17 Stoppdatum 2011-11-17
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 8185
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: